tatra kkkl

Dieses Jubiläumstreffen führt die Tatra-Freunde auf geschichtsträchtigen Boden.
Toto jubilejní setkání přináší Tatranské přátele na historické půdě.
This jubilee meeting takes the Tatra friends on historical ground.
Questo incontro giubilare porta gli amici Tatra su basi storiche.